Коцюбинська територіальна громада

Київська область, Бучанський район

27.10.2023 12:52

Інформація Коцюбинської селищної ради про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із оцінки земельної ділянки площею 0,0020 га (кадастровий номер 8000000000:75:386:0006) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: Київська обл, Бучанський район, селище Коцюбинське, вул. Залізнична,2/22

default-for-import.jpg

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
• заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із оцінки земель;
• копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента –
фізичної особи – підприємця);
• згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи –
підприємця);
• копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
• копія(ї) ліцензії(й);
• копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання робіт з оцінки земель);
Умови конкурсу:
• Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця робіт із оцінки земельної ділянки» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
• У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
• Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.
• Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
• Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні
комісії.
• У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або
несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається. Строк подання конкурсної документації: до 17.00 год. 23.11.2023 року (включно).
Поштова адреса, за якою подаються документи:08298, Київська область селище Коцюбинське, вул. Доківська, 2. тел. (045-97) 95-240, Коцюбинська селищна рада.
Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 24.11.2023 року об 14.00 годині. Місце проведення: Київська область, селище Коцюбинське, вул. Доківська, 2, Коцюбинська селищна рада.
Відомості про місцезнаходження комісії,контактні телефони: Київськаобласть,селище Коцюбинське, вул. Доківська, 2, Коцюбинська селищна рада..
телефон для довідок: (04597) 95-240 Контактна особа: Унинець Валентина Валеріївна